Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det går hem i ett exemplar till varje familj och innehåller information från alla årskurser.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 1 december.

Nummer 1 (PDF, 661 KB)
Nummer 2 (PDF, 643 KB)
Nummer 3 (PDF, 770 KB)
Nummer 4 (PDF, 700 KB)
Nummer 5 (PDF, 722 KB)
4 december 2017