Skolskjutsar

Påminnelse om busskort/skolskjuts
Alla som är berättigade till skolskjuts/busskort får automatiskt sitt kort laddat till skolstarten på hösten och behöver inte göra någon ansökan.

OBS! Var rädd om busskorten. Det är samma busskort som ska användas under hela skoltiden

Läsåret 2016/2017 gäller skolkortet på vardagar klockan 04.00 – 20.00 inom hela UL:s trafikområde. Kortet gäller ej på helger och jul- och sommarlov.
Mer information om exakta dagar och om kortets giltighet hittar du på ul.se/skola

De som har växelvis boende ska ansöka om skolskjuts/busskort varje läsår. 

När det gäller ansökan om taxi för elever med t.ex. trafikfarlig väg, avstånd till hållplats eller utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår. Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg varje år. 

Ansökningsblankett finns på Uppsala kommuns hemsida, skola och förskola, grundskola, resor till och från skola.

Har du råkat tappa ditt kort?  Förlustanmäl det på ul.se/skola så skickar vi dig ett nytt. Men under tiden du väntar (sju arbetsdagar), får du själv bekosta dina resor.

Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun:
Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se
Tel: 727 08 00 mån-fre 9.30-11.30
Övriga frågor om skolbussarna:
Kristian Larsson busstrafik, 018-37 50 28, telefontid: 08.30-17.00
Björklinge skola, expedition: 727 79 05

Tidtabell Skuttunge skola (PDF, 51 KB)
Tidtabell Björklinge skola (PDF, 236 KB)
Info om bussar i samband med snöoväder (PDF, 226 KB)
7 augusti 2017