Informationsblad augusti

Välkommen till Skuttunge skola och en ny termin! Hoppas att ni har haft en skön och trevlig sommar och att ni nu är laddade inför en ny termin med nya utmaningar på skolan. Några är helt nya på skolan, några har gått här tidigare och några har provat på att vara på fritidshemmet under sommaren. Så här i skolstarten vill vi passa på att informera om ganska mycket som händer och som kommer att hända framöver. Även om det är mycket information så ta er tid och läs igenom den och anteckna viktiga datum.

Organisation:
Vi arbetar med samlad skoldag från förskoleklass till åk 2 tre dagar i veckan. Dessa dagar har eleverna planerad fritidsverksamhet under skoldagen (ges till alla elever oavsett om eleven har fritidsplats eller inte). Denna organisationsform möjliggör fler halvklasslektioner för de yngre eleverna och ger alla elever möjlighet att ta del av fritidspedagogikens viktiga moment med lärande genom flera sinnen

De yngre eleverna kommer att ha samma sluttider som förra året. Åk f-2 kommer att sluta 13.20 alla dagar och åk 3 alla dagar utom onsdagar och torsdagar då de kommer att gå till 14.35.
Åk 4-5 kommer att sluta 14.35 tisdag till torsdag och 13.20 på fredagar och måndagar.
Alla elever går första skolveckan till 13.20, bussar går hem 13.30 från Skuttunge skola. Resten av veckan följer klasserna ordinarie schematider.

Rektor för skolan är Kristina Söderlund. Catharina Swedman som är rektor för Björklinge skola kommer också att ha vissa arbetsuppgifter på skolan.
Utvecklingsledare för skolan är Anna Kristoffersson som även arbetar deltid som biträdande rektor i skolområdet.
Fritidshemssamordnare är Lena Andersson som finns på Björklinge skola.

Vi har många nya medarbetare i skolområdet och vi hälsar dem alla välkomna till oss!
Nya Skuttunge skola är Åsa Rydman som arbetar som resurs och på fritidshemmet samt Sofia Sörensen som vikarierar för Miranda som logoped.
Vi hälsar dem båda välkomnatill Skuttunge skola.

Kristina Söderlund, rektor skola 1
Ansvar för elever i förskoleklass, åk 1-2 och Skuttunge skola
Catharina Swedman, rektor skola 2
Ansvarar för elever i åk 3, 4 och 5

Frånvaroanmälan:
Frånvaroanmälan görs på telefonnummer 0515-777601
Anmälan ska vara gjord innan klockan 8.00. Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är borta.

Prioriterade områden:
Skolområdets prioriterade områden för året kommer att vara kompetensutveckling i Läslyftet, hälsa och värdegrund och fortsatt arbete med att med att förbättra elevernas resultat i samtliga ämnen.

Värdegrund:
Under detta läsår fortsätter vi att arbeta med vårt värdegrundsarbete utifrån våra Kärnvärderingar och egenskapsord.

Rörelse varje dag:
Från denna höst kommer vi att arbeta med extra mycket rörelse direkt på morgonen för våra elever. Man kan läsa på många håll och från flera forskare att rörelse/motion påverkar inlärningen positivt.
I boken Hjärnstark framhåller Anders Hansen även att elever som haft rörelsepass innan lektionerna har ökat sin förmåga att vara fokuserade under lektionerna. Det ska inte vara så hårt tempo att man blir helt uttröttad men det ska vara en pulshöjande aktivitet. Vi tror på det här och vill gärna prova detta och har därför lagt in extra rörelsepass under skoltid.
Rörelsepassen kommer att vara lite olika i perioder/teman och leds av personal.
Vi kommer att starta kl. 8.00 med rörelsepasset. Det kan vara lite olika tider och dagar beroende på vilken klass man går i och hur idrotten ligger, så håll utkik på Unikum vad som gäller just ditt barns klass.

Hem och skolrådet:
Vi fortsätter med skolrådet på samma sätt som tidigare. Första skolrådsmötet blir den 27 september klockan 19.30.

Föräldramöten:
Varje årskurs kommer att kalla till föräldramöten de närmsta veckorna. Information kommer via klasslärarna.

Fritids öppettider:
På Skuttunge skola kommer fritidshemmet att vara öppet 7.00 till 17.00 måndag till fredag. Om det finns behov av tid utöver detta måste kontakt tas med rektor som kan besluta om andra tider utifrån enskilda behov. I dessa fall måste tydligt arbetsschema bifogas för de dagar som är aktuella.

Samverkan under lov:
Vi kommer att fortsätta samverka med Björklinge skolas fritidshem under loven. För att underlätta er planering kan vi redan nu informera att vi vid alla lov kommer att ha öppet på Skuttunge fritidshem minst två dagar under höstlovet, jullovet, sportlovet och påsklovet. Det blir på måndagar och tisdagar (undantag v 44 då fritidshemmet är öppet även onsdagen eftersom det är planeringsdag under tisdagen.) Eftersom det i år är fler barn på fritidshemmet kan det bli fler dagar öppet på Skuttunge fritidshem.

Busskort - Skolkort läsåret 2017/2018
Alla elever som är berättigad till skolskjuts får busskortet hemskickat till folkbokföringsadressen innan den första skoldagen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa.

Vem får skolkort?
Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolresor beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt/ditt barns skolkort är det alltså kommunen som ska kontaktas.
Skolkortet är personligt. Skolkortet får bara användas av den person det är utfärdat för. Vid missbruk kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Observera att skolkortet inte får laddas med andra biljetter.

Så här gäller skolkortet
Läsåret 2017/2018 gäller samtliga skolkort för fritt resande på vardagar klockan 04.00-19.00 inom hela UL:s trafikområde(21 augusti – 22 december och 8 januari – 15 juni.)

Om ditt kort går sönder?
Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett "trasigt-kort-kvitto" av föraren som gäller som biljett i max sju vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort på länken nedan så snart du kan.

Om du tappar bort ditt kort?
Om du/ditt barn förlorar sitt kort förlustanmäler du det på länken nedan. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom fem vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.
För att läsa mer samt anmäla förlorat/trasigt kort, läs mer på ULs hemsida.

Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun:
Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se Tel: 727 08 00.

Föräldrarna har överlämnat ansvaret till kommunen/skolan när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skoldagens slut överlämnar kommunen/skolan ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Inskolningsveckor:
Hösterminens första veckor kommer vi att arbeta med inskolningsveckor för samtliga elever. Då jobbar vi extra med värdegrund, regler, rutiner, bemötande, Fair-Play, skolgårdsaktiviteter mm.

Fotografering:
Det kommer att vara skolfotografering fredagen den 15 september.

Simskola höstterminen 2017
Som vanligt startar simskolan upp redan första veckan av höstterminen. Det är årskurs 2, 3 och 5 som kommer att gå till Sandviksbadet för att visa sina simkunskaper. Vid badet kommer, förutom klasslärare/fritidspersonal, att vara 2 simlärare som är med i vattnet tillsammans med eleverna. Mer info om simningen finns på UNIKUM.

Information från skolsköterskan
Med tanke på våra allergiska elever vill vi påminna om följande:
Det är viktigt att tänka på att de som har pälsdjur hemma tvättar händerna ordentligt och inte klappar husdjuret innan man går till skolan.
Efter besök i stall är det viktigt att alltid duscha, tvätta håret och byta om till rena kläder innan man kommer till skolan. Tänk också på att byta ytterkläder, mössa, vantar och skor när man har varit i stallet.

Många är allergiska mot dofter, undvik därför att använda parfymer och andra starka dofter i skolan.
Det är viktigt att inte ta med något som innehåller jordnötter, nötter eller mandel till skolan.

Vid svår allergi kan det räcka med att det finns jordnötter i närheten för att en allvarlig allergisk reaktion ska uppstå. Inga pälsdjur får vistas på skolgården under skol- och fritidshemstid.

Huvudlöss
För att undvika att eleverna får problem med huvudlöss på skolan vill vi uppmana alla föräldrar redan från terminsstart att kontrollera barnen regelbundet. Desto snabbare vi upptäcker lössen ju tidigare kan vi behandla dem!

Läsårstider 2017-2018:
Höstterminen 2017
Höstterminen 2017 börjar måndag 21 augusti och slutar torsdag 21 december.
Lovdagar
fredag 29 september
höstlov: måndag 30 oktober–fredag 3 november

Vårterminen 2018
Vårterminen 2018 börjar tisdag 9 januari och slutar tisdag 12 juni.
Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning tisdag 5 juni.

Lovdagar
sportlov: måndag 19 februari–fredag 23 februari
påsklov: fredag 30 mars–fredag 6 april
måndag 30 april–tisdag 1 maj
kristi himmelfärdshelgen 10–11 maj
nationaldagen onsdag 6 juni

Läsårets planeringsdagar då fritidshemmet är stängt är tisdagen den 31 oktober, måndagen den 8 januari och fredagen den 15 juni.

Utskick via mail:
Vi tänker skicka i stort sett all information via UNIKUM och i andra hand via mail under läsåret. Det är enbart om man inte har tillgång till dator som vi skickar papperskopior. Ta kontakt med respektive klasslärare om så är fallet. På detta sätt sparar vi både pengar och miljö!

Ledighetsansökningar:
Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolornas hemsidor.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor

Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar
under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov under vårterminen kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen. Vi återkommer med vilka veckor det gäller

Vill ni läsa mer om skolans olika dokument, planer, värdegrund och regler mm så gå in och läs på vår hemsida som kommer att uppdateras inom kort.

Glöm inte att gå in på vår hemsida och läs om vårt arbete. www.skuttungeskola@uppsala.se

Med vänliga hälsningar
Kristina Söderlund och Catharina Swedman

22 maj 2017